Nordlin Ehitus

Müügiinfo

1.

Broneerimine

Korteri broneerimisel sõlmitakse kliendiga broneerimiskokkulepe, mis kehtib seitse (7) päeva. Kokkuleppe vormistamine on tasuta.

2.

Võlaõiguslik müügileping

Sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik korteriomandi ostu-müügileping. Klient tasub 10% korteriomandi maksumusest. Summa tasutakse hiljemalt kaks (2) päeva enne võlaõigusliku ostu-müügi lepingu sõlmimist arendaja pangaarvele või notari deposiitarvele.

3.

Asjaõigusleping

Pärast korteri valmimist ja ehitustööde vastuvõtmist kliendi poolt sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik ostu-müügileping. Ostja tasub 90% korteri maksumusest. Kinnistusregistris tehakse märge omaniku muutuse kohta. Kõik ostu-müügitehinguga seotud notaritasud ja riigilõivud tasub ostja.

  Garantii

  Kortermajale kehtib 3 aastane garantii, mis katab uusehitisega kaasnevad tavapärased muutused (nt hoone vajumisest tingitud praod) ja muud garantii alla kuuluvad mured. Garantiiperiood algab korteri või korterelamus asuva äripinna valduse üle andmisest ostjale.
  Garantiiperioodi jooksul teeme garantiikorras vajalikud parandustööd OÜ Nordlin Ehitus kulul. Korteri kasutamist takistavad puudused likvideerime lühima võimaliku aja jooksul, ülejäänud pärast garantiiperioodi lõppu.

  Kinnisvara hindamine

  Helena Piirak
  Kutseline kinnisvara nooremhindaja (119619)
  (+372) 512 4158
  helena.piirak@uusmaa.ee
  uusmaa.ee/helena-piirak/